Kamu Araştırmaları Vakfı

Merkezi Ankara’da bulunan Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV), 1 Aralık 1995 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Vakıf, ülke genelinde karşılaşılan sosyal ve politik sorunlar ile kamuyu ilgilendiren sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütmektedir.  Eğitim, çevre, kültürel farklılıklar, göç, sağlık, bilim ve teknoloji, politika, kırsal kalkınma, insan hakları ve kadın hakları konularında çeşitli kamu sorunlarına çözüm üretmeye yönelik faaliyetler sürdüren KAV, bu kapsamda kamu kurumlarıyla işbirlikleri geliştirerek kurumsal projeler, eğitim faaliyetleri, seminer, konferans ve etkinlik faaliyetleri, akademik ve sosyal araştırma faaliyetleri ve uluslararası fon ve hibelere yönelik projeler hazırlayıp yürütmektedir.

KAV-Logo-01.png

Kanada Yerel Girişimler Fonu

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI), Türkiye Kanada Büyükelçiliği tarafından küçük ölçekli ve yüksek etkili projeleri desteklemek için tasarlanan bir fondur. Bu kapsamda Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından hazırlanan “Covid-19’dan Etkilenen Kadın KOBİ’lerin Güçlendirilmesi” projesi CFCI tarafından desteklenmekte ve “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi” ve “Kadınların ekonomik hakları, insana yakışır iş ve girişimcilik de dahil olmak üzere herkes için büyüme” temaları kapsamında  yürütülmektedir.

CANADA 512x79.png