Covid-19 Sürecinde Kadın KOBİ'ler Araştırma Raporu Yayınlandı

Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen ve Kanada Yerel Girişimler Fonu tarafından

desteklenen “Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında

yürütülen “Covid-19 Sürecinde Kadın Kobiler: Pandemi Döneminde Değişim ve Dönüşüme

Yönelik Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması” isimli çalışma, Ankara’nın merkez ve çevre

ilçelerinde yaşamakta olan kadın işletme sahiplerinin bir kadın olarak iş süreçlerinde yaşadıkları zorlukların tespit edilmesi, pandemi sürecinde işlerinde meydana gelen olumsuz durumların ortaya konması ve bu olumsuz durumlarla nasıl baş ettiklerinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan saha çalışması sonrasında toplamda 242 kadınla yürütülen görüşmeler sonrasında görüşme yapılan kadın işletmelerin genel profilleri ve ihtiyaçları ortaya konulmuştur.


Araştırma raporunu incelemek için;

KAV Araştırma Raporu
.pdf
Download PDF • 2.87MB