Mentörlük Programı için katılımcı başvuruları devam ediyor


Kadın KOBİ’lerin Covid-19 pandemisi sürecinde iş süreçlerinde yaşanan değişikliklerle baş edebilmeleri ve dönüşüme ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla 50 kadın KOBİ belirlenerek işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış mentörlük faaliyetleri yürütülecektir.Mentörlük faaliyetleri kapsamında alanında uzman ve iş geliştirme bilgi ve deneyimine sahip mentörler, belirlenecek 50 kadın KOBİ’yle 4 ay süresince haftada 1 saat (toplam 16 saat) online mentörlük görüşmeleri yapacaktır.


Mentörlük programı, işletmelerin ihtiyaçlarına göre ve onlara özel olarak tasarlanacak bir “Gelişim Planı” çerçevesinde yürütülecek ve böylece hem işletmelerin spesifik ihtiyaçları tespit edilebilecek hem de ihtiyaç duydukları alanlarda gelişimleri desteklenecektir.


Kadın kobilerin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan Mentörlük Programına başvurmak için tıklayınız.  • Facebook Sosyal Simge
  • Twitter
  • Instagram

Bu web sitesi Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından Kanada Yerel Girişimler Fonu’nun desteğiyle yürütülen “Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

This website is produced within the project of “Empowerment of Women SMEs affected by Covid-19” conducted by the Public Research Foundation with the financial support of the Canada Fund for Local Initiatives.

İletişim

info@covid19kobiguclendirmeplatformu.com

Kamu Araştırmaları Vakfı

Tel: 0 (312) 431 10 99

E-posta: info@kav.org.tr

Web Sitesi: www.kav.org.tr

© 2020, founded by MediaMite.