Covid-19 Sürecinde Kadın Kobiler: Pandemiye Yönelik Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması


Proje kapsamında saha araştırması, kadın KOBİ’lere uygulanacak anket formu yoluyla nicel verilerin toplanması ve bu verilerin analiz edilerek raporlaştırılması yöntemiyle yürütülmektedir.


Saha araştırmasında kadın KOBİ’lerin Covid-19’dan nasıl etkilendiği ve Covid-19 sürecinde işletmelerinin mevcut durumlarının ne olduğunu tespit etmek hedeflenmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar hem mentörlük programı kapsamında ele alınacak hem de raporlaştırılarak ilgili bölgelerde halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışan kurumlara sunulacaktır.


İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız.