COVİD-19’DAN ETKİLENEN KADIN KOBİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Proje kapsamında Ankara’nın belirlenen ilçelerinde faaliyet gösteren kadın KOBİ’ler projenin hedef grubu olarak belirlenmiştir. Bu KOBİ’ler hem kadın olmaları hem de ilçelerin ekonomik durumları nedeniyle çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlarla karşılaşmaktadır. Pandemi sebebiyle tüm dünyada iş süreçlerinde ve ekonomilerde ortaya çıkan sorunlar ise kadınların işlerini ayakta tutabilecek becerilere olan ihtiyaçlarını daha da artırmıştır. “Covid-19’dan Etkilenen Kadın KOBİ’lerin Güçlendirilmesi” projesi ile kadınların bu sorunlarla baş edebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri artırmak hedeflenmektedir.

 

Bu kapsamda projenin hedefleri;

  • Ankara’nın belirlenen ilçelerinde işletmeleri bulunan kadın KOBİ’lerin profillerini, ihtiyaçlarını ve Covid19’un işletmelerine etkilerini ölçecek araştırma faaliyetleri yürütmek,

  • Bu ilçelerde yaşayan toplamda 50 kadın KOBİ’nin Covid-19 süreci sonrasında iş süreçlerinde yaşanan değişikliklere adaptasyonunu sağlamak amacıyla işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak mentörlük/koçluk* faaliyetleri yürütmek,

  • Türkiye’nin her yanından KOBİ’lerin erişim sağlayabileceği online bir web platformu kurarak bu KOBİ’lerin iş stratejileri geliştirebilmeleri amacıyla eğitim videoları ve dokümanlar yayınlamaktır.

  • Facebook Sosyal Simge
  • Twitter
  • Instagram

Bu web sitesi Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından Kanada Yerel Girişimler Fonu’nun desteğiyle yürütülen “Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

This website is produced within the project of “Empowerment of Women SMEs affected by Covid-19” conducted by the Public Research Foundation with the financial support of the Canada Fund for Local Initiatives.

İletişim

info@covid19kobiguclendirmeplatformu.com

Kamu Araştırmaları Vakfı

Tel: 0 (312) 431 10 99

E-posta: info@kav.org.tr

Web Sitesi: www.kav.org.tr

© 2020, founded by MediaMite.